Skapar trygghet i en digital värld

För dig och dina anställda!

Scandinavian Investigations hjälper din personal till en trygg vardag online, säkrar bevis, driver utredningar och arbetar förebyggande!

Vad gör Scandinavian Investigations?

I en digital värld där nya hot ständigt dyker upp krävs spetskompetens för att bekämpa brott, säkra bevis och hålla ert företag tryggt. En svag länk i er organisation är tillräckligt för att få hela säkerhetsstrukturen att falla, och ofta är den svaga länken mänsklig. Scandinavian Investigations är experter inom förebygga och agera när din personal eller deras anhöriga råkar ut för IT incidenter, oavsett om det är ett bedrägeri, Deepfake eller något helt annat. Vi hjälper er agera omedelbart för att minimera skador för din personal och företag.

Nyfiken att höra mer? Kontakta oss! 

Vi finns här för er!

Vi finns här för ert företag och anställda 24/7, oavsett om ni har frågor kring förebyggande arbete eller behöver hantera en akut incident finns vi alltid här!